Home » دانلود گلچین بهترین آهنگ های ادیب خوانساری 1402 – 2023

دانلود گلچین بهترین آهنگ های ادیب خوانساری 1402 – 2023

دانلود گلچین آهنگ های ادیب خوانساری 1402 – 2023

در برگ موزیک باشید با دانلود جدیدترین و بهترین آهنگ ادیب خوانساری با لینک مستقیم

Adib Khansari – Golchin

دانلود گلچین آهنگ های ادیب خوانساری 99 - 2020

اسماعیل ادیب خوانساری خواننده ، فرزند میرزا محمود بن ابی القاسم الخوانساری روحانی سرشناس آن زمان بود . اسماعیل ادیب خوانساری در 1280 متولد شد . وی اولین خواننده رادیو در ایران بود. خوانساری از سال 1309 فعالیت خود را آغاز نمود . وی در سال 1319 با تاسیس شدن رادیو فعالیت خود را در کنار نوازندگان سرشانسی همچون ابوالحسن صبا ، حسین یاحقی ، علی اکبر شهنازی و.. آغاز نمود . وی برای هنرش ارزشزیادی قائل بد و معتقد بود برای خواندن نوا نباید هی پولی دریافت کرد زیرا این یک فضیلت درون یک هنرمند واقعی است . اسماعیل ادیب خوانساری پس از عمری گران قدر و  هنری سرانجام در در سال 1361 در گذشت . روحش شاد و یادش گرامی

آهنگ 1:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام درآمد

 • عنوان آهنگ: درآمد
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 2:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام گوشه ابوعطا

 • عنوان آهنگ: گوشه ابوعطا
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 3:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام آواز رضوی

 • عنوان آهنگ: آواز رضوی
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 4:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام قجر و قرچه

 • عنوان آهنگ: قجر و قرچه
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 5:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام رضوی

 • عنوان آهنگ: رضوی
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 6:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام سلمک فرود

 • عنوان آهنگ: سلمک فرود
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 7:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام درآمد (ابوعطا)

 • عنوان آهنگ: درآمد (ابوعطا)
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 8:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام حجاز

 • عنوان آهنگ: حجاز
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 9:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام فرود

 • عنوان آهنگ: فرود
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 10:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام چهار باغ

 • عنوان آهنگ: چهار باغ
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 11:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام مثنوی

 • عنوان آهنگ: مثنوی
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 12:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام حسن موسوی

 • عنوان آهنگ: حسن موسوی
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 13:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام سیخی

 • عنوان آهنگ: سیخی
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 14:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام یتیمک

 • عنوان آهنگ: یتیمک
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 15:

دانلود آهنگ ادیب خوانساری به نام درآمد (بیات ترک)

 • عنوان آهنگ: درآمد (بیات ترک)
 • خواننده: ادیب خوانساری
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

نظر خود را ارسال کنید...

2