Home » دانلود گلچین آهنگ های ترومپت 99 – 2020

دانلود گلچین آهنگ های ترومپت 99 – 2020

دانلود گلچین آهنگ های ترومپت 99 – 2020

دانلود جدیدترین و بهترین آهنگ ترومپت با لینک مستقیم

Trompet – Golchin

دانلود گلچین آهنگ های ترومپت 99 - 2020

ساز ترومپت یکی از سازهای بادی برنجی است . ترومپت از دسته سازهای انتقالی می باشد . اولین دسته از این ساز ها را از چوب خریزان ساخته اند که در مقابل نوع فعلی آن قابل مقایسه نیست . تاریخچه این ساز در ایران به دوره صفویه بر میگردد که بصورت ترومپت بلند ساخته می شدند . ساز ترومپت یکی از سازهای محبوب می باشد که از قسمت زیرین صوت خارج می شود که نواختن آن چندان راحت نیست . در این پست گلچینی از ترومپت های شاد و غمگین را می توانید با لینک مستقیم از مای برگ موزیک دریافت کنید .

آهنگ 1:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 1
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 2:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 2
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 3:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 3
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 4:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 4
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 5:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 5
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 6:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 6
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 7:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 7
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 8:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 8
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 9:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 9
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 10:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 10
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 11:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 11
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 12:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 12
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 13:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 13
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 14:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 14
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 15:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 15
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

آهنگ 16:

دانلود آهنگ ترومپت

 • عنوان آهنگ: ترومپت شماره 16
 • خواننده: –
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین:

نظر خود را ارسال کنید...

2