Home » دانلود گلچین آهنگ های حشمت الله رجب زاده 1402- 2023

دانلود گلچین آهنگ های حشمت الله رجب زاده 1402- 2023

دانلود گلچین آهنگ های حشمت الله رجب زاده 1402 – 2023

دانلود جدیدترین و بهترین آهنگ حشمت الله رجب زاده با لینک مستقیم

 Heshmat Allah Rajabzadeh – Golchin 

دانلود گلچین آهنگ های حشمت الله رجب زاده 99 - 2021

حشمت الله رجب زاده خواننده لر و سرشناس موسیقی محلی ، متولد دهه چهل می باشد . وی زیر نظر خوانندگان مطرحی همچون عیسی سپهوند ، رضا سقایی ، حسین سالم ، استاد محمد رضا کریمی و محمد علی کیانی نژاد آموزش دیده است . حشمت رجب زاده تاکنون چندین کنسرت داخل و خارج استان برگزار نموده است که مورد استقبال بسیاری قرار گرفته اند .

آهنگ 1:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام مسافر

 • عنوان آهنگ: مسافر
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:منو تو مسافر یه منزلیم منو تو مسافر یه منزلیم هم قطار هم دلیم دسمو د دس آو میا وا سو شواخنی بزنیم و دشت خواو بیا سر و اوج افتاو بزنیم کمر دشمنه روز بشکنیم د دل خاک وطن ریشمو هرده گری مثا باغ پر بار پر بری نمیتونه پا بکه خیال خاو تبری تا زمونی که حصار همدلی
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 2:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام جونی

 • عنوان آهنگ: جونی
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:د جنگ وا خصم بی رحم زمونه جونی تیره و دنیا کمونه جونی میگذره وا یه اشاره مث سوزی سوز نوبهاره جونی فرصت شیعه و باده همه فرصت سوار تو پیاده جوو چرخ فلک نامهربونه و هر بو برف پیری مینشونه جوو حرف قدیمو یادگاره
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 3:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام چشیات کم بون

 • عنوان آهنگ: چشیات کم بون
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:چشیات کم بون تش دم نیایی کم بون بار سفر مر بی وفایی آرزومه زیتری ورگردی ا دوس چول سرد مالگه دل که ها بیای و حالم تاوه که بی تو بمونم خووحال روزگار آشنایی تا بمیره روز خوش هرگز نینه هرکسی مینمونه ون و جگایی
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 4:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام دلتنگم

 • عنوان آهنگ: دلتنگم
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:دِلتَنگِم سی دیینه گِلاره کالِت دِلتَنگیم دَس خوم نی هام دِ خیالِت اِ که غافِل مَنیه دِ حالُ روزم پاپِریکِ عشقِتِم تاکِ بِسوزِم دِلتَنگِم سی دیینه گِلاره کالِت بستِسه پایا دِلِم و تالِ گیسِت هوفَه تافِ غم میا وقتی که نیسِت تَش وَنی دِ خَرمِنِ زَردِ خیالِم گُر گِریتِم که چِنی چی نِ مینالِم
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 5:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام لرسو

 • عنوان آهنگ: لرسو
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:دِلِم کِردَ هَوای لرسونِم هَوای مَردِم شیرین زِونِم د ای غُروَت مه تا روزی بمیرِم نمیرَه عشق لرسو دِویرم میا رووم و پابوس بهارش بِینِم لالیاکِ سروِ هارِش سیقه او کیچه باغیا قشنگش گُلاک عاشق خوش آو رنگش دلِ بیمارِ مه ه میرَ بونَ مووَ درمُونِ دَردِم لرسونَ و عشق تو دِ سینَ میزِنَ دِل سَنگِ تونِ و سینَ میزنَ دِل
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 6:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام بارون بهاری

 • عنوان آهنگ: بارون بهاری
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:تو بارون بهاری سی دل مه تو درمون خماری سی دل مه بیابون خیالم بی تو چوله تو او شیرین سواری سی دل مه میشینم تا بیایی ا امیدم تو عشق نو شکاری سی دل مه تونی یارم بهارم بی تو خارم تو او گل دباری سی دل مه
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 7:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام دل سر و هوا

 • عنوان آهنگ: دل سر و هوا
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:اِ دلِ سر وِ هوا تا كه بَسوزِم دِ تشِت يا زِ جور عاشقی يا زِ دَسِ طالع رَشِت تیرِ کُوم سیل بی نِشِس د سیکِ سینه نازِ تو که چِنو وت شیوَنَه چَپی میزِنه سازِ تو شو همه شو دِلگِرو اَسِر میواری تا سحر کَس نمیپُرسه د تو، حالی ای مرغ در و در نَگُوتی ای دل سی چی نافِته بَستِنه و غم مِنِه جو وِ سر میکی شویی هزار گِل کَمِ کَم عاشقی و بی کَسی دونم که سخته و خدا ای همه دردِ سَر و داو و غم و دومِ بِلا
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 8:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام تنیا

 • عنوان آهنگ: تنیا
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:منمه تنیا خدایا ه تو دونی…کشتمه بار غم بی هم زونی آسمونم سر و سر پر د تب و توز…درد دیری کشتمُ عشقی جگر سوز ه چی باز نو پری اشکسه بالم…روز و شو دلواپسم کافر وحالم کافر وحالم کافر وحالم اشکسه بالم…اشکسه بالم کافر وحالم کافر وحالم چی تل حشکی د داغت ها میسوزم….که میا رمت بیا وی حال روزم
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 9:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام ساقی

 • عنوان آهنگ: ساقی
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:بیا ساقی شو تارم سحر کو….و شوگار دلم امشو گذر کو در می حونت واکو د ریمه….نوری د ته حریفو آوریمه بیا ساقی بیر دس گدانه….نوازش کو گدای بینوانه بیا بوم شراو عالم افروز…که شوگارم برسه و زل روز
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 10:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام اجل

 • عنوان آهنگ: اجل
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:دورت بگردم سی دیار دوست میری هِروهِ وا رسم دردم روزگار کم هه بَنی داغ ری دل تنگ تاکِ وا سُخته دلو هِروهِ داری سرجنگ چی بَکَم دَس اجل بُری نهالِم روزگارم سی بیه هِروهِ شیوِسه شارم
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 11:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام ای فلک

 • عنوان آهنگ: ای فلک
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:ا فلک کار بار تو ه چی ناکسونه….داغ نیای د کنج دلم همیشه بهونه ه میمونه چی قش میگردی د دوم کموتر ه د کوه و بناری…..داری همه جا زیر بال پر چی باز شکاری چرخ فلک رمی بک و حالم…..سل بک و گوش چش نال نالم تش گریتم تش گریتم چی هیمه دار بلی…چی یوسف ونیمه د چاه بردیه د یادم
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 12:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام چاتول

 • عنوان آهنگ: چاتول
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:هر سو که نسیمه مه ا سلسله کاپولت عطره موه حاکم ار زیبایی چاتولت ار دشت بی آو حشکی ار تو خواو باژی وقتی مووه سحر مو عصر گل مسورت روزه مووه مروارید ار اور کرم بینی ار قامت وژ هر سو باریه نمولم ا لیلی کولا دل سر منزل ریواری آواره ی مجنون ار دور ور جا چولت
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

آهنگ 13:

دانلود آهنگ حشمت الله رجب زاده به نام چرخ گردو

 • عنوان آهنگ: چرخ گردو
 • خواننده:حشمت الله رجب زاده
 • قسمتی از متن آهنگ:ا چرخ گردو تاله رشی تا که کت کت بوی ا دل منت کشی تا که وا مه بخن ا دوس دنیا دو روزه کَس چی مه د داغ دیریت نمیسوزه
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین :

نظر خود را ارسال کنید...

2