Home » دانلود گلچین آهنگ های فلوت 99 – 2020

دانلود گلچین آهنگ های فلوت 99 – 2020

دانلود گلچین آهنگ های فلوت 99 – 2020

دانلود جدیدترین و بهترین آهنگ فلوت با لینک مستقیم

Flout – Golchin

دانلود گلچین آهنگ های فلوت 99 - 2020

فلوت یکی از سازهای باده ای چوبی می باشد . صدای تولید شده از این ساز حاصل هوای دمیده شده بر دهنه ساز می باشد که تولید صدا می کند . این ساز جز قدیمی ترین سازهای بشر است که تاریخچه بسیار غنی دارد. با اینکه فلوت نیز جز سازهای بادی چوبی است ولی امروزه ان را از جنس طلا می‌سازند . چین را می‌توان یکی از قدیمیترین کشورها در نواختن آلات موسیقی بویژه فلوت دانست که درحال حاظر 4 نوع سازه چینی وجود دارد . در ادامه مطلب گلچینی از آهنگ های ساز فلوت را می توانید دانلود نمایید

آهنگ 1:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Quiet Spaces

 • عنوان آهنگ : Quiet Spaces
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 2:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Ancestral Gathering

 • عنوان آهنگ : Ancestral Gathering
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 3:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Aspen Awakening

 • عنوان آهنگ : Aspen Awakening
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 4:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Ancient Shores

 • عنوان آهنگ :Ancient Shores
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 5:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Canyon Solace

 • عنوان آهنگ : Canyon Solace
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 6:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Return to Peace

 • عنوان آهنگ : Return to Peace
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 7:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Divine Harmony

 • عنوان آهنگ : Divine Harmony
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 8:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Morning Rain Reflections

 • عنوان آهنگ : Morning Rain Reflections
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 9:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Celestial Traveler

 • عنوان آهنگ : Celestial Traveler
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 10:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Woven Hearts

 • عنوان آهنگ : Woven Hearts
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 11:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Dreaming at Daybreak

 • عنوان آهنگ : Dreaming at Daybreak
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 12:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Candlelight Journey

 • عنوان آهنگ : Candlelight Journey
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 13:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Wings of Sleep

 • عنوان آهنگ : Wings of Sleep
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 14:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Tranquil Dreams

 • عنوان آهنگ : Tranquil Dreams
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

آهنگ 15:

دانلود آهنگ ساز فلوت به نام Celtic Sun Salutation

 • عنوان آهنگ : Celtic Sun Salutation
 • قسمتی از متن آهنگ:این قطعه ها بیکلام می باشند
 • لینک دانلود: دانلود

نظر خود را ارسال کنید...

2