Home » دانلود گلچین آهنگ های مجید عزیزی 1400 – 2021

دانلود گلچین آهنگ های مجید عزیزی 1400 – 2021

دانلود گلچین آهنگ های مجید عزیزی 1400 – 2021

دانلود جدیدترین و بهترین آهنگ مجید عزیزی با لینک مستقیم

 Majid Azizi – Golchin 

دانلود گلچین آهنگ های مجید عزیزی 1400 - 2021

مجید عزیزی خواننده مردمی و محلی لری می باشد که با بیش از یک دهه سابقه کار در زمینه موسیقی محلی توانسته آهنگ های خوب و شناخته شدده ای را از خود منتشر نماید . آهنگ های حلالم نکو ، خرمن ناز ، کافر دلم و دیشو تا صو برخی از کارهای این خواننده موفق می باشد . مجموع گلچین های ایشان در ادامه مطلب آماده دانلود شما عزیزان قرار گرفته شده است .

آهنگ 1:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام دلم تنگه

 • عنوان آهنگ: دلم تنگه
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:دلم پلم چش کالته میره میشینه ریوریت فالته میره مووه و زون بی زونی گناهم عاقبت حالته میره حوص کردم که باغ ریته بینم گری تاو زلال میته بینم وریم پرچین عشق وا نکردی گری وا ای دلم خو تا نکردی خدا منه بکه خرِ دو چش
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 2:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام خرمن ناز

 • عنوان آهنگ: خرمن ناز
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:تش گرتم سخته سخونم هنی درد بلاته بو وه جونم هنی برف سر بونتم آوم نکو عاشقتم لیوه حساوم نکو با ددسش بسته وه زنجیرته آسمو هم چی مه زمین گیرته حال گنم وا تو چه خوه نرو عاقبتم خیر نموه نرو سخته دلم سوزم و سازم تونی
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 3:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام حلالم نکو

 • عنوان آهنگ: حلالم نکو
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:زمین و زمونه و یک میزنم سر تو وه خوم هم کلک میزنم نرو در کُلِ شهرِ شاعر نکو و مسجد نرو گِردِ کافر نکو تو دونی خدا دونه لیوه ت منم وه که تش گِرت وا گریوت منم رتی و خومه بی پل و مار دییم وته تش گره آگری وکنم رتی خمه بی پناه ماندیه
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 4:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام کافر دلم

 • عنوان آهنگ: کافر دلم
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:کافر دلم هر ویره مکه زلف تو مه زنجیره مکه کافر دلم بلمه نتارت خنه رنگین بیمه دچارت کافر دلم دس پیچه ماری اری دویریت چیه ستاری کافر دلم منیسه تنیا اری دوسم چمه سه یه لا کافر دلم نیشتی کز و کور اری دین دس پیج بکه جور
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 5:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام دیشو تا صو

 • عنوان آهنگ: دیشو تا صو
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:شو تا صو بارو میبارس وه یاد گیست شهرنه گشتم زیر بارو بد وه حالم که تر و تلیک مه بیمه و بارو چی نوه دارو گوتم شاید بیره آروم اما نگرت دل دردو چه صدایی داره سیل آو شو ده خیابو هرو هرو دیشو اومام در حونتو پشتی میساییم وه پاساره در دیم که یه مهر نمازه . مهر نمازم وش ساییم سر بیا بیا دردت وه جونم سوخته سخونم سی تاوه او لو
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 6:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام خاو و بیار

 • عنوان آهنگ: خاو و بیار
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:خاو و بیاری عالم دیری دیم نشسه بی رته ده ویری رته ده ویری پکر پریشو ده خوش دلگیری بی نام و نشو سینه فراخش عالم برزی قامتش بلن ولات بی مرزی طرز کردارش عالم پیری رنگ رخسارس آفتاو پر نیری گتم ا پیره روشنا عالم تاو ده کی دلگیری هه میزنی باو دیم که سنگین سرد دنگش درا ورد وا کزه دری موش براورد گوش وه حرفش دام خوم میلاونا دنگش طوری بی سنگ می تاونا میگت ا بنه رفیق شویام روشنایی روزم قشنگی دنیام سی او جونی کج کلاو برزت سنگینی سما رنگینی طرزت
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 7:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام بارون پاییزی

 • عنوان آهنگ: بارون پاییزی
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:زیر بارون رفت پاییزی گلم وا چترت چنی عزیزی زیر بارون رفت پاییزی گلم وا چترت چنی عزیزی خدا بکه که بارو بباره آسمو اما رفیقی ناره بارو بارو بارو بارو بارو چش من و تو چی چشمه سارو ریمو بباریم وه شوره زارو ریمو بباریم وه شوره زارو
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 8:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام یه شو بی نصف شو بی

 • عنوان آهنگ: یه شو بی نصف شو بی
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:یه شو بی نصفه شو بی نیمه ده شوگار دل گریبونم گرت سی دینه یار بی وفا تو نکشم بیل موتم بیا نازنین هوشکم کردی چی تل گیاه نازنین هوشکم کردی چی تل گیاه نکنی کاری که مرغ دل بمیره تا قیامت آه م دامونت بیره
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 9:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام بیا تا وه عشقت

 • عنوان آهنگ: بیا تا وه عشقت
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:بیا تا وه عشقت دل و جو ببازم یه گوشه ده جهنم بهشتی بسازم بهشتی بسازم مین تش جهنم بهشتی که دش گل نکه دونی گنم چی قلعه میمونی که دروازه ناره سواری نتونه که دش بگواره نه پا رته دارم نه میلی وه منن نه شوری وه آواز نه شوقی وه هنن
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 10:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام زرد قشنگ

 • عنوان آهنگ: زرد قشنگ
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:ار بیارن یوسف مصری وه بازار غیر خوت مایل نیسم بوم خریدار زرد قشنگ باوه زرد قشنگم شوخ و شنگم پا کوتاه گرده گرده هُمار اِ تاج بلندم حاجی و حاج میرن مه حاجی نارم حاجه مه زلف تونه دس وش میارم
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 11:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام پرندکم

 • عنوان آهنگ: پرندکم
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:پرنده کم هوامه قله قافه گریوه ری نمه اسرم و تافه مترسم بال پروازم بسینن دو قش ار سر لشم بونه مرافه توکه ها باخ گیونم آگره می درک زار زوانم آگره می زمونی اِ دلم دویرا مکویی مری بن بن سخونم آگره می
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 12:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام مرده دلم

 • عنوان آهنگ: دلم تنگه
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:مرده دلم مرده دلم سی چش کالت مرده دلم مرده دلم سی چش کالت سوخته دلم سوخته دلم سی روزگارم سوخته دلم سوخته دلم سی روزگارم سروه بلند شیرینه دا خنه ات کجا رت تو رتی و ناله گرونم تا خدا رت تو رتی و ناله گرونم تا خدا رت مرده دلم مرده دلم سی چش کالت
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 13:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام پری رخسار

 • عنوان آهنگ: پری رخسار
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:تو پری رخسار ملک رومیان شیوه دلبریت وینه حوریان مه رویی سی کردهِ خلق عالمم دویر ژَه تو کتم عین ماتمم تو پرده داریی هم راز خدایی ملکت آبادَ داد رس گدایی مه پرده د‌َرم هر رویی و شرم لونه واز بیمَ ولاتَ وَرم اما عه ی بااو م ار تو سرم
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 14:

دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام لیوه نیم

 • عنوان آهنگ: لیوه نیم
 • خواننده:مجید عزیزی
 • قسمتی از متن آهنگ:لیوَه نیِم آگِرِ گیونِم چیَه لیوَه نیِم آگِرِ گیونِم چیَه درده دلِم تا گَه سخونِم چیَه درده دلِم تا گَه سخونِم چیَه عشق مَه قَل پنجَه مِه اَر بیخِ تو عشق مَه قَل پنجَه مِه اَر بیخِ تو
 • لینک دانلود: دانلود
 • پخش آنلاین

آهنگ 15:
دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام مریم مریم: دانلود

چی کله کلما مریم مریم مه تنیا منم
چی کله کلما مریم مریم مه تنیا منم
خدا داری ه بووه مریم زوره دسنم

آهنگ 16:
دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام پاپریک: دانلود

خوش وحال آسمونی که تو اورشی همیشه
خوش وحال دار سوزی که د مشتت دیه ریشه
تو شریک آسمونی ا صحاو باد و بارون

آهنگ 17:
دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام شاه دل: دانلود

ماشه بکش سینه سپر کردمه
سینه ی پر کینه سپر کردمه
هام سر پا تا نفس آخرم

آهنگ 18:
دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام دلارا: دانلود

آهنگ 19:
دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام بیا عه مونس شویا درازم: دانلود

بیا عه مونس شویا درازم
تو هم بسوز د می د سوز سازم
همه شو د خیالم میزنی سر

آهنگ 20:
دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام بستسه پایا دلم و تال گیست: دانلود

آهنگ 21:
دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام دیشو و یاد چشیات: دانلود

آهنگ 22:
دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام سوزه ارمنی: دانلود

آهنگ 23:
دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام بزران: دانلود

آهنگ 24:
دانلود آهنگ مجید عزیزی به نام لیوه لیوه نیم آگر گیونم چیه: دانلود

نظر خود را ارسال کنید...

2